Juridische Kennisgeving

Melon® Helmets

Melon World GmbH
Rellinghauser Str. 334h | D-45136 Essen | Duitsland
Tel (+49) 201 1767490 | Fax (+49) 201 17674910

General Manager: Mark-Oliver Liedtke
Gerechtshof van het District Essen HRB 19315, BTW DE 320151340


Er wordt absoluut geadviseerd dat er geen enkele vorm van contract of het nu mondeling of schriftelijk is, is aangegaan met Melon World GmbH, door het lezen, downloaden of afdrukken van alle inhoud die hier staat. De Melon World GmbH kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor gepubliceerde inhoud, of het nu gaat om juistheid, voltooiing of actualiteit.


Copyright aantekening: Deze webpagina en alle inhoud hiervan, met inbegrip van geschreven tekst, foto's of diagrammen, evenals grafische elementen zijn beschermd onder het auteursrecht. Het gebruik van dit materiaal op enigerlei wijze is illegaal, tenzij Melon World GmbH voorafgaand aan enige activiteit schriftelijke toestemming heeft verleend. Dit geldt met name voor het kopiëren, distribueren, bewerken, vertalen, opslaan, verwerken en afspelen in databases. Het is echter toegestaan om kopieën en downloads van deze webpagina of enige individuele inhoud die hier gevonden is puur persoonlijk te gebruiken, maar niet voor commercieel gebruik.


Er wordt uitdrukkelijk opgemerkt dat elke handeling, die niet samenvalt met wat hier is gezegd, een strafbaar feit is en als zodanig kan worden behandeld. De Melon World GmbH zal er alles aan doen om deze webpagina up-to-date te houden, met feitelijk correcte inhoud, maar kan echter niet garanderen dat alle geschreven, fotografische of andere inhoud up-to-date, correct of compleet is. Deze webpagina zal continu worden bijgewerkt en verrijkt met inhoud door Melon World GmbH. De uitgever van deze site, Melon World GmbH, is niet aansprakelijk voor veroorzaakte schade, zij het direct of indirect, deze omvatten verloren omzet of winst, tengevolge van het gebruik van enige informatie of functionele aanbiedingen met betrekking tot deze webpagina. Dit is met name het geval voor eventuele “links” naar andere webpagina's of sites, waarop de Melon World GmbH geen invloed heeft of verantwoordelijkheid over draagt.


De Melon World GmbH is zich bewust van het probleem waar het internet mee te maken heeft op het gebied van gegevensbescherming. Gegevens die worden verzonden of worden verzameld van deze website, worden uitsluitend gebruikt voor interne doeleinden en verwerkt volgens de federale wet op de gegevensbescherming van Duitsland (BDSG), en zullen niet worden doorgegeven aan derden, zonder voorafgaande toestemming.


De volledige inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Materiaal dat echter op het internet wordt gepresenteerd, geeft de gebruiker het recht om een deel of alle inhoud alleen voor privégebruik op te slaan en te kopiëren. Elk commercieel gebruik of distributie, hetzij met kosten of vrij in de ether, moet vóór deze activiteiten door de Melon World GmbH worden geautoriseerd. Ook zijn deze verwijzingen onderworpen aan actualisatie.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, dit is een web analyse tool geleverd door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van kleine datapakketten met informatie genaamd "cookies" die worden opgeslagen op uw computer, die vervolgens Analytics in staat stelt om een analyse van uw gebruik van deze website vast te stellen en hoe u hier bent gekomen.De informatie die wordt verzameld via de cookies van uw internetbrowsing gedrag van deze website (dit omvat het opslaan van uw IP-adres) wordt doorgegeven en opgeslagen op een Google-server in de VS. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van deze website te analyseren en om gebruiksrapporten te genereren voor de website-operator, die op zijn beurt deze rapporten zal gebruiken om verbeterde webservices tot stand te brengen. Google heeft het recht om deze rapporten te verkopen of over te dragen aan een derde partij van zijn keuze zolang dat binnen de bestuursrechtwetgeving valt, en voor zover de derde partij is belast met het verwerken van deze rapporten door Google.


Google zal uw IP-adres in ieder geval niet openbaar maken of koppelen aan andere verzamelde gegevens. U mag er echter voor kiezen om geen cookies op uw computer te installeren. Dit wordt eenvoudig bereikt door die optie in de instellingen van uw browser te kiezen. We moeten u echter waarschuwen dat het kiezen om cookies te blokkeren van invloed kan zijn op de manier waarop u deze website bekijkt, omdat sommige functies mogelijk niet correct werken. Door gebruik te maken van deze website verklaart u kennis genomen te hebben van en in te stemmen met de algemene voorwaarden die hier worden beschreven voor het gebruik van de gegevens die worden gegenereerd door uw gebruik van deze website, door Google voor de doeleinden zoals die beschreven zijn.

Online geschillenbeslechting overeenkomstig artikel 14, sectie 1 ODR-VO: De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS) dat toegankelijk is op http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Als u vragen hebt, stuur ons dan een e-mail:

contact@melon-helmets.com